Paragraph

PODRUČNA AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE TINJA

Prim.dr Jašić Jasminka spec.opšte i por.medicine

Imširović dr Azra spec.porodične med.

Sestre:dipl.med.sestra.Brašnjić Aida

Dugalić Senada

Mehić Zumreta

Taletović Halima